Síremlékek


„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg múltját, nézd meg a temetőjét”.
gróf Széchenyi István

 


A SÍRJELEKRŐL

Magyarságunk ezredévek óta különleges helyet tartott fenn halottai számára. A megszentelt helyen sírjelet is állított elhunytai számára, hogy emlékeztesse az élőt az egyszer volt emberekre, egyszersmind halandóságunkra is. A temetők, mint a holtak világa, településeink tükörképei . A temető a halott falu – szokták mondani. Ha rend, nyugalom van az élők világában, ugyanezt látjuk a temetőben is. Nem mindegy hát, mivel ékesítjük fel az örökre elköltözettek világát. Az itt elhelyezett sírjelek tanúságtevői az élők lelkivilágának, egy közösség kultúrájának. A sírjelek anyagából, mívességéből, egyáltalán azok igényességéből képet formálhatunk a település nemzetiségi, vallási, vagy éppen gazdasági helyzetéről. Minden ember egyszeri és megismételhetetlen, ezért a sírjeleknek is magukon kell hordozniuk az egyediséget. Mégpedig azért, hogy a sírkő emlékkő is legyen, olyan jel, amely mesél az alatta nyugvóról, amely üzen az élők számára. Egy szépen megmunkált egyszerű kopjafa is lehet méltó emlékjel. Ám ezek csupán addig emlékeztetik az élőket, amíg élő a halotthoz fűződő emlékezet. A kő a maradandóság jelképe. Már látványa is üzenettel bír. A rávésett szöveg, idézet, stb. élővé teszi a legridegebb követ is: mert valósággal beszél az élőhöz. Néphagyományunk változatos formáját kínálja a sírjeleknek. Csak meríteni kell ebből a gazdag tárházból. De sohasem feledhetjük, hogy amint a halott „ porrá lészen”, azaz porait magába öleli az anyaföld, s részévé válik ismételten a természetnek, ugyanúgy a sírjelnek is tisztelettudóan kell viszonyulnia környezetéhez. Ezek együttesen alkotják ugyanis a halottak világát, ahová mi magunk is megtérünk egykoron.

 


 

SÍREMLÉKEK

Az igényeknek, elképzeléseknek megfelelve hagyományos technológiával kézi megmunkálással természetes kőből és műkőből egyaránt készítünk különféle sírköveket, síremlékeket.
Vannak úgynevezett standard kivitelű emlékjeleink is, ám szakmai profilunkhoz leginkább az előző illik. Az elképzelt formához megfelelő minőségű kő illik, melynek kiválasztásában szeretettel közreműködünk, hiszen célunk végső soron közös: mindannyiunk számára a legmegfelelőbb alkotás szülessen. Közreműködünk tehát az anyag megválasztásában, a tervezésben és természetesen a végső felállításban is.
Szakma tapasztalatunkat ajánlva vállaljuk családi kripták, dupla és egyedül álló (szimpla) sírkövek, urnasíremlékek, táblák, stb. készítését. S mindezt természetesen az ország teljes területére kiterjedő garancia vállalásával.
A fentiek mellett szívesen közreműködünk már meglévő sírkövek bontásában, vagy felújításában is, hogy megszépüljenek, s továbbra is fennmaradhassanak.Márvány, gránit, mészkő anyagok, márvány konyhapult, márvány mosdópult, gránit ablakpárkányok és gránit fedlapok. Márvány és gránit lépcsőburkolatok, mészkő fal- és homlokzatburkolatok. Márvány sírkövek, gránit sírkövek, sírkőkészítés, márvány emlékművek, márvány vagy gránit díszítőelemek. Akciós márvány, gránit burkolatok, akciós márvány konyhapult vagy munkalap, akciós márvány mosdópult illetve konyhai munkalap. Akciós gránit padlóburkolat, márvány fal- és homlokzatburkolat. Akciós márvány és gránit sírkő és sírkövek. Munkalapok széles választéka.